Legeforeningens landsstyremøtet 2021

Følg Legeforeningens landsstyremøte direkte

Vi samles til årets største begivenhet og strømmer hele landsstyremøtet på nettsidene og Facebook.
3. juni 2021