Legeforeningens landsstyremøtet 2021

Rammeprogram for Landsstyremøtet

Rammeprogram for Legeforeningens Landsstyremøte 1.-3. juni 2021. Utkast, kan bli justert. Alle tidspunkter er ca.tider.
25. mai 2021

Tirsdag 1.6.2021

09.00 – 10.00    Registrering

10.00 – 11.45      Åpning av landsstyremøte
                             Presidentens åpningstale
                             Stipendie- og prisutdeling

11.45 -  12.45    Lunsj

12.45 – 13.30    Konstituering av landsstyremøtet (sak 1-5)

13.30 – 15.30    Sak 6: Helsepolitisk debatt – Helse og trygghet først. Deltakere i årets debatt:

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Høyre)
 • Første nestleder i helse- og omsorgskomiteen og helsepolitisk talsperson for Senterpartiet (Sp) Kjersti Toppe
 • Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet (Ap) Ingvild Kjerkol
 • Helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet (Frp) Morten Stordalen
  Debattleder Markus Moe

15.30  - 16.00    Pause

16.00                  Valgkomiteen legger fram sin innstilling på valg av nytt sentralstyreForslag på ev. andre kandidater

17.00-19.00      Den store president-debatten.
                            Debatt visepresidentkandidater, debatt presidentkandidater. Det legges inn en kort pause mellom debattene.
                            Debattleder: Markus Moe

Ca. 19.00           Møteslutt

 

Onsdag 2.6.2021

09.00 – 10.30    Sak 9:  Sykehusbygg og ansattes medvirkning. Innledere:

 • Anne-Karin Rime, sentralstyremedlem og leder av Overlegeforeningen: Medvirkning og påvirkning i byggeprosesser - Hvor blir beslutninger tatt?
 • Kristin Kornelia Utne, sentralstyremedlem og leder av Yngre legers forening: Hvilke følger får det for arbeidsmiljø, pasientbehandling og beredskap når sykehus bygges for lite?
 • Nils Kristian Klev, sentralstyremedlem og leder av Allmennlegeforeningen: Hvilke konsekvenser får det for fastlegene og kommunehelsetjenesten når sykehusene bygges med for dårlig kapasitet?
  Debattleder: Are Brean

10.30 -  11.00    Pause

11.30 – 12.30     Behandling av landsstyresaker

12.30 – 13.30     Lunsj

13.30 – 15.30     Behandling av landsstyresaker

Ca. kl. 14.30      Sak 16 -Valg

15.30 – 16.00    Pause

16.00 – 17.30    Behandling av landsstyresakerBehandling av sak 22 og 23 –låst tidspunkt kl. 16.00

Ca. 18.00          Møteslutt

 

Torsdag 3.6.2021

09.00 – 10.30   Behandling av landsstyresaker

10.30 – 11.00    Pause

11.00 – 12.30    Behandling av landsstyresaker

12.30 – 13.30    Lunsj

13.30                  Behandling av landsstyresaker

Ca. 14.30           Møteslutt