Sak 1 - Godkjenning av innkallingen

Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne om innkallingen har skjedd i samsvar med Legeforeningens lover, § 3-1-2.

Tidspunkt og sted for landsstyremøtet har vært kunngjort på Legeforeningens nettsider siden desember 2020.

Innkalling av landsstyrets representanter skjedde ved e-post av 15.2.2022 med frist for påmelding 16.3.2022. Påminnelse til delegatene ble ved flere anledninger. Vararepresentanter er innkalt straks etter mottatt forfallsmelding.

Sentralstyret behandlet innkallingen i møte 7.4.2022  og vedtok å innstille på at innkallingen godkjennes.

Innstilling til vedtak:

Innkallingen til landsstyremøte 31. mai – 2. juni 2022 godkjennes.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

Siri Skumlien
generalsekretær

Anne Torill Nordli