Sak 15 - Budsjett for Den norske legeforening 2023

Vedlagt følger sentralstyrets forslag til rammebudsjett for Den norske legeforening for 2023. Forslag til rammebudsjett ble behandlet i sentralstyremøte 6.mai 2022. Forslag til budsjettvedtak er gitt på sidene 15-18 i fremlegget.

For Den norske legeforenings sentralstyre
etter fullmakt

 

Siri Skumlien
generalsekretær

Erling Bakken
økonomidirektør