Sak 2 - Valg av dirigenter

Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter.

Sentralstyret behandlet saken i møte den 13.12.2021.

Sentralstyret vedtok å innstille overfor landsstyret på at Anne Mathilde Hanstad og Kristian Fosså velges som dirigenter ved landsstyremøtet i 2022.

Begge er forespurt og har sagt seg villige.

Innstilling til vedtak:

Anne Mathilde Hanstad og Kristian Fosså velges som dirigenter ved landsstyremøtet i 2022.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
Generalsekretær

Anne Torill Nordli