Sak 5 - Valg av redaksjonskomite

I samsvar med forslaget til forretningsorden, pkt 10, skal landsstyret velge redaksjonskomité bestående av leder og to medlemmer, som velges av landsstyret etter forslag fra valgkomiteen.

Generalsekretæren har besluttet at redaksjonskomiteen skal ha bistand av: Aadel Heilemann, Ida Øygard Haavardsholm, Linda Markham og Gisle Bruknapp fra sekretariatet.

Innstilling til vedtak:

Som medlemmer av redaksjonskomiteen velges:

Leder:                Lars Magnus Aker, LIS lungemedisin, Sykehuset Østfold

Medlemmer:     Siw Odden Fosheim, fastlege i Slidre, Oppland

                            Anne Catherine Skaar, anestesilege, Stord sjukehus

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
generalsekretær

Anne Torill Nordli