Sak 7 - Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 1.1.2021 - 31.12.2021

Det er utarbeidet årsmelding med vedlegg for Legeforeningens virksomhet i perioden 1.1. 2021 til 31.12. 2021. Årsmeldingen følger stort sett samme mal som tidligere.

Forord fra presidenten

 1. Legeforeningens satsingsområder
 2. Legeforeningens arbeid med covid-19
 3. Arbeidsvilkår og rammebetingelser
 4. Utdanning, forskning og fagutvikling
 5. Helsepolitikk
 6. Kommunikasjonsarbeid
 7. Internasjonalt arbeid
 8. Tidsskrift for Den norske legeforening
 9. LEFO - Legeforskningsinstituttet
 10. Legeforeningens økonomi
 11. Legeforeningens organisasjon

Sentralstyrets oppfølging av vedtak/oversendelsesvedtak i protokollen fra landsstyremøtet 2021 er vedlagt årsmeldingen.

Sentralstyret behandlet årsmeldingen i møte 7. april 2022 og vedtok å innstille overfor landsstyret at årsmeldingen godkjennes.

Innstilling til vedtak:

Sentralstyrets årsmelding for perioden 1.1. 2021 til 31.12. 2021 godkjennes.


Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

 

Siri Skumlien
generalsekretær

Jorunn Fryjordet
avdelingsdirektør