Rammeprogram

Program for legeforeningens landsstyremøte på Hotel Ramsalt i Bodø, 2023.

Tirsdag 6. juni

09.00-11.00        Registrering 

11.00-13.00        Åpningsmøte, prisutdelinger

13.00-14.00        Lunsj

14.00-14.30        Konstituering av møtet

14.30-16.30        Helsepolitisk debatt – tema:  Forholdet mellom den offentlige og private helsetjenesten.

16.30-17.00        Pause

17.00-18.00        Behandling av landsstyresaker

19.00                     Arrangement i regi av Nordland legeforening    

 

Onsdag 7. juni

08.30-10.30        Behandling av landsstyresaker – Regnskap, sak 23,24,25

10.30-11.00        Pause

11.00-12.30        Behandling av landsstyresaker

12.30-13.30        Lunsj

13.30-15.30        Behandling av landsstyresaker

15.30-16.00        Pause

16.00-17.30        Behandling av landsstyresaker

19.30                     Bankett

 

Torsdag 8. juni

08.30-10.30        Behandling av landsstyresaker

10.30-11.00        Pause

11.00-12.30        Sak  9- Aktuell sak: Sykehusutvalget

12.30-13.30        Lunsj

13.30-                   Behandling av landsstyresaker

Ca. 16.00            Møteslutt. Velkommen til Oslo landsstyremøte 2024

5.6.23