Sak 15 - Fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte 2025

Sentralstyret vedtok i møte 23.11.2022 å sette i gang prosess for å finne medarrangør for landsstyremøte i 2025. Praksis for gjennomføring av landsstyremøtene er at det hvert annet år, i det året det er valg, søkes medarrangør fra avdelingene. Sentralstyret ber organisasjonsleddene om forslag på sted og lokal arrangør. Av Legeforeningens lover § 3-1-2 fremgår at landsstyret holder møte hvert år innen utgangen av juni måned. Det anbefales at møtet avholdes i tidsrommet tirsdag 3.6 - torsdag 5.6.2025.

For å kunne arrangere landsstyremøte stilles det krav til størrelse på hotell og møteromkapasitet Det må være plass til ca. 250 personer i klasseromsoppsett i plenumsalen, ca. 16 grupperom i varierende størrelse fra 6-50 personer, bankettsal til ca. 250 personer, og ca. 250 hotellrom på hotellet eller i nærhet av konferansehotellet. Lokal arrangør har medansvar for åpningsmøtet, planlegging og gjennomføring av lokalt arrangement landsstyremøtets første kveld, og underholdning og kulturelle innslag i løpet av møtet og bankett. Hovedforeningen gir økonomisk bistand til arrangementet basert på budsjett og i dialog med lokal arrangør.

Høringen var åpen fram til 25.4.23 uten at det ble meldt interesse for arrangementet. Etter høringsfristens utløp ble det rettet en ny henvendelse til lokalforeningene. Oppland legeforening ga tilbakemelding om at de kunne være interessert, og at møtet da må gjennomføres fra onsdag 11.-fredag 13.juni 2025, og med opprigg/separatmøter tirsdag 10. juni. Det er dialog med hotell i Lillehammer vedrørende møtesal og tilgjengelige møterom. Andre steder vil også bli vurdert.

Sentralstyret behandlet saken i møte 16.5. 23.

 

Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Oppland legeforening tildeles arrangementet og jobber med å finne egnet sted for møtet, enten i tidsrommet 3.-6. juni eller 11.-14. juni.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening etter fullmakt

Siri Skumlien
generalsekretær

Anne Torill Nordli
stabsjef