Sak 24 - Regnskaper for 2022 til landsstyrets orientering

Vedlagt følger til orientering regnskap og revisjonsberetning for følgende stiftelser hvor sentralstyret har endelig godkjenning:
  • Caroline Musæus Aarsvolds fond
  • Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke
  • Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød
  • Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt

Sentralstyret behandlet saken i møte 15.3.2023.

Forslag til vedtak vedrørende regnskap for ovenstående stiftelser for 2022, fremkommer i det vedlagte materialet. Årsregnskap og beretning vedlegges.

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

Siri Skumlien
generalsekretær

Erling Bakken
økonomidirektør