Sak 5 - Valg av redaksjonskomite

I samsvar med forslaget til forretningsorden, pkt 10, skal landsstyret velge redaksjonskomité bestående av leder og to medlemmer, som velges av landsstyret etter forslag fra valgkomiteen.

Generalsekretæren har besluttet at redaksjonskomiteen skal ha bistand av Aadel Heilemann, Bjørn Ove Kvavik, Linda Markham og Ole Andre Gjerde fra sekretariatet.

Valgkomiteens innstilling:

Som medlemmer av redaksjonskomiteen velges:

Lars Magnus Aker, Ylf, leder

Anne Catherine Skaar, Of

Ingvild Vatten Alsnes, Nfa

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening etter fullmakt

 

Siri Skumlien
Generalsekretær

Anne Torill Nordli
stabsjef