Sak 7 - Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022

Det er utarbeidet årsmelding med vedlegg for Legeforeningens virksomhet i perioden 1.1.2022 – 31.12.2022. Årsmeldingen følger stort sett samme mal som tidligere:

Forord fra presidenten

  1. Legeforeningens satsingsområder 2022-2023
  2. Arbeidsvilkår og rammebetingelser
  3. Utdanning, forskning og fagutvikling
  4. Helsepolitikk
  5. Kommunikasjonsarbeid
  6. Internasjonalt arbeid
  7. Tidsskrift for den norske legeforening
  8. LEFO – Legeforskningsinstituttet
  9. Legeforeningens økonomi
  10. Legeforeningens organisasjon

Sentralstyrets oppfølging av vedtak/oversendelsesvedtak i protokollen fra landsstyremøtet 2022 er vedlagt årsmeldingen.

Sentralstyret behandlet årsmeldingen i møte 12. april 2023 og vedtok å innstille overfor landsstyremøtet at årsmeldingen godkjennes.

Innstilling til vedtak:
Sentralstyrets årsmelding for perioden 1.1.2022 til 31.12.2022 godkjennes.

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

 

Siri Skumlien
generalsekretær

Marit Randsborg
avdelingsdirektør
                                                                                                  Saksbehandler: Lisbet Kongsvik