Legeforeningens landsstyremøte 2017

Årets landsstyremøte fant sted 30. mai – 1. juni 2017, Scandic Parken, Ålesund, og ble arrangert av Møre og Romsdal legeforening.