Styrer, råd og utvalg

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Mandat

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten skal

 • gi råd til sentralstyret i spørsmål som angår kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten
 • gi råd til Legeforeningens representanter i Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet
 • gi råd til leger som er engasjert i arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet
 • medvirke til Legeforeningens arbeid for at kvalitet og pasientsikkerhet skal vektlegges som styringsgrunnlag i helsetjenesten gjennom
  • å gi råd om virkemidler for å fremme god ledelse
  • å gi råd om utvikling av gode systemer for dokumentasjon av kvalitet og pasientsikkerhet, herunder utvikling av lokale kvalitetsindikatorer
  • å gi råd i arbeidet med utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer
 • være en pådriver overfor Legeforeningens sentralstyre og øvrige organisasjonsledd i arbeidet for systematisk og kontinuerlig forbedring av pasientsikkerhet gjennom
  • tydeligere helsepolitisk prioritering av pasientsikkerhet
  • sterkere regelverk for pasientsikkerhet
  • bedre sikkerhetskultur i helsetjenesten
  • mer oppmerksomhet på betydningen av variasjon i tjenestetilbud og resultater
 • foreslå for sentralstyret tiltak for å videreutvikle og styrke legers kompetanse i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid gjennom
  • alle nivåer i grunnutdanning, videre- og etterutdanning, og utdanningen av tillitsvalgte

Utvalget anmodes om å vurdere elektronisk saksbehandling i den grad det er hensiktsmessig.Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Profilbilde
Leder
Søfteland, Eirik
Profilbilde
Medlem
Bretthauer, Michael
Profilbilde
Medlem
Christersson, Lars Peter
Profilbilde
Medlem
Deilkås, Ellen Catharina Tveter
Profilbilde
Medlem
Heen, Anja Fog
Profilbilde
Medlem
Monsen, Svein Arne
Profilbilde
Medlem
Stura, Elisabeth Mathilde
Profilbilde
Medlem
Tappert, Matthias Christian