Utvalg for legehelse

Helse- og omsorgstilbudet har eksistert siden 1990-tallet. Det kan brukes av alle leger og medisinstudenter, og er ikke knyttet til medlemskap i Legeforeningen. Legehelseutvalget koordinerer virksomheten.
Anders Prestmo, E. Margrethe Kjølseth, Åse Valla, Dragan Zerajic, Anne Cecilie Harvei (leder), Tone Houge Holter (Legeforeningens sekretariat). Foto: Legeforeningen
Anders Prestmo, E. Margrethe Kjølseth, Åse Valla, Dragan Zerajic, Anne Cecilie Harvei (leder), Tone Houge Holter (Legeforeningens sekretariat). Foto: Legeforeningen

Sentralstyret oppnevner utvalgsmedlemmer og funksjonstid.  Utvalgets sekretær er seksjonssjef Tone Houge Holter i Legeforeningens Økonomi- og administrasjonsavdeling.

Utvalg for legehelse, mandat:

  • Utvalget koordinerer fylkesavdelingenes arbeid med støtte- og helsetjenestevirksomheten. Det holder seg løpende orientert om arbeidets utvikling og samordner rapportering fra fylkesavdelingene. Utvalget gis ansvaret for at innsamlet materiale blir evaluert på hensiktsmessig måte.
  • Utvalget utvikler kurstilbud overfor de som av fylkesavdelingene er utpekt til å arbeide med støtte- og helsetjenesteproblematikken innenfor avdelingene.
  • Utvalget arbeider for at erfaringer fra legeforeningens støtte- og helsetjenestearbeid blant medlemmene kommer undervisningen av medisinerstudenter og videre- og etterutdanning av leger til del.

Ansvarlig i sekretariatet: Seksjon for Sykehjelps- og pensjonsordningen (SOP), Økonomi- og administrasjonsavdelingen.

Utvalg for legehelse fra 1. januar 2022

Profilbilde
Leder
Harvei, Anne Cecilie
Profilbilde
Medlem
Kjølseth, E. Margrethe
Profilbilde
Medlem
Prestmo, Anders
Profilbilde
Medlem
Valla, Åse
Profilbilde
Medlem
Zerajic, Dragan