Styrer, råd og utvalg

Legeforeningens Utvalg for legehelse

Helse- og omsorgstilbudet har eksistert siden 1990-tallet. Det kan brukes av alle leger og medisinstudenter, og er ikke knyttet til medlemskap i Legeforeningen. Legehelseutvalget koordinerer virksomheten.
26. september 2011
Utvalg for legehelse fra 2018
Utvalg for legehelse fra 2018

Sentralstyret oppnevner utvalgsmedlemmer, og med funksjonstid 2016-2019 består Utvalg for legehelse av: Stein Nilsen (leder), Nina Helene Ingebrigtsen (medlem), Christina Drewes (medlem), Anne Cecilie Harvei (medlem) og Dragan Zerajic (nytt medlem, fra 1.1.2018). Utvalgets sekretær er seksjonssjef Tone Houge Holter i Legeforeningens Økonomi- og administrasjonsavdeling.

Utvalg for legehelse, mandat:

  • Utvalget koordinerer fylkesavdelingenes arbeid med støtte- og helsetjenestevirksomheten.  Det holder seg løpende orientert om arbeidets utvikling og samordner rapportering fra fylkesavdelingene. Utvalget gis ansvaret for at innsamlet materiale blir evaluert på hensiktsmessig måte.
  • Utvalget utvikler kurstilbud overfor de som av fylkesavdelingene er utpekt til å arbeide med støtte- og helsetjenesteproblematikken innenfor avdelingene.
  • Utvalget arbeider for at erfaringer fra legeforeningens støtte- og helsetjenestearbeid blant medlemmene kommer undervisningen av medisinerstudenter og videre- og etterutdanning av leger til del.

Ansvarlig i sekretariatet: Seksjon for Sykehjelps- og pensjonsordningen (SOP), Økonomi- og administrasjonsavdelingen.Legeforeningens Utvalg for legehelse