Styrer, råd og utvalg

Psykoterapiutvalget

Psykoterapiutvalget vurderer søknader om godkjenning av veiledere i psykoterapi.
19. september 2019

Psykoterapiutvalget er rådgiver overfor sentralstyret. Veiledere godkjennes av sentralstyret.

Budsjett: Utgiftene belastes Utdanningsfond I.

Ansvarlig i sekretariatet: Medisinsk fagavdeling.Psykoterapiutvalget

Profilbilde
Leder
Øien, Per Anders
Profilbilde
Nestleder
Rivenes, Ann Christin Øren
Profilbilde
Medlem
Aandahl, Gro
Profilbilde
Medlem
Onsrud, Lars
Profilbilde
Medlem
Rekdal, Åsa Kristine
Profilbilde
Medlem
Skeie, Tone Madland
Profilbilde
Medlem
Ursin-Holm, Øivind