Sentralstyret

Sentralstyrets møteplan 2020

Vedtatt av sentralstyret 3.4.2019
26. juni 2019

Januar: 

 • tirsdag 14.1.2020 kl 0900
  Sentralstyremøte, Bristol
 • tirsdag 14.1.2020 kl 1500 - onsdag 15.1.2020 kl 1600
  Lederseminar, Hotel Bristol

Februar:

 • mandag 10.2.2020 kl 0900
  Sentralstyremøte, KG 25

Mars:

 • Onsdag 18.3 kl. 9-17. Kirkegata 25, Oslo

April:

 • onsdag 1.4.2020 kl 0900
  Sentralstyremøte, KG 25                       

Påske 6.-13. april

 • onsdag 29.4.2020 kl 0900
  Sentralstyremøte, KG 25

Mai:

 • mandag 25.5. 2020 kl 0900
  Sentralstyremøte, Soria Moria
 • tirsdag 26. kl 1030 - torsdag 28.5.2020 kl 1600
  Landsstyremøte, Soria Moria

Juni:

 • onsdag 17.6. 2020 kl 0900
  Sentralstyremøte, KG 25

Juli:

August:

 • onsdag 26.8. 2020 kl 0900
  Sentralstyremøte, KG 25

September:

 • mandag 14.9 – torsdag 17.9.2020
  Sentralstyremøte/arbeidsmøte      

Oktober:

 • torsdag 15.10.2020 kl 0900
  Sentralstyremøte, Legenes hus

November:

 • onsdag 11.11 2020 kl 0900
  Sentralstyremøte, Legenes hus

Desember:

 • fredag 4.12. 2020 kl 0900 - Sentralstyremøte

                                    ”        kl 1900 -Julebord