Styrer, råd og utvalg

LIS 1-komiteen

I forbindelse med ny spesialitetsstruktur er turnustjenesten utgått. Den er erstattet av spesialiseringens del 1, LIS1 fra 1. september 2017. LIS 1 komiteen ivaretar forhold og særskilte problemstillinger knyttet til LIS 1.