LIS 1-komiteen

I forbindelse med ny spesialitetsstruktur er turnustjenesten utgått. Den er erstattet av spesialiseringens del 1, LIS1, fra 1. september 2017. LIS1- komiteen ivaretar forhold og særskilte problemstillinger knyttet til LIS1.

Komiteen arbeider særlig med saker som kan påvirke kvalitet og innhold i spesialiseringens første del, som å vurdere læringsmål og læringsaktiviteter og ved behov foreslå endringer. LIS1-komiteen gjennomfører også besøk til utdanningsvirksomhetene for kvalitetsvurdering.

I LIS1 - komiteen er det en bred representasjon fra de fagmedisinske foreningene samt representanter for LIS1 og LIS2/3 samt medisinstudentene.

Ta kontakt med LIS1-komiteen på lis1@legeforeningen.net

LIS 1-komiteen

Profilbilde
Leder
Grottenberg, Beanca
Profilbilde
Medlem
Cameron, Ingrid Caterina Berger
Profilbilde
Medlem
Kamps, Anne
Profilbilde
Medlem
Kvaal, Barbro Elisabeth
Profilbilde
Medlem
Mathisen, Ulla Dorte
Profilbilde
Medlem
Munkvik, Morten
Profilbilde
Medlem
Wünsche, Leonore
Profilbilde
Varamedlem
Lien, Lars
Profilbilde
Varamedlem
Line, Marie Otelie
Profilbilde
Varamedlem
Mikkelsen, Maja Elisabeth
Profilbilde
Varamedlem
Sæther, Erlend
Profilbilde
Varamedlem
Tibballs, Katrina Louise Bø