Styrer, råd og utvalg

Utvalg for menneskerettigheter

Utvalget skal arbeide med menneskerettigheter særlig knyttet til helse og legevirksomhet for å øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter.
19. oktober 2020

Under landsstyremøtet 2019 ble det vedtatt å opprette et utvalg for menneskerettigheter som bl.a. skal jobbe med å forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd.

Utvalget vil formidle informasjon til leger og medisinsk personell, men også til samfunnet om forhold som utvalget mener er viktige i denne sammenhengen. De vil fremme forståelse for alles rett til grunnleggende helsetjeneste, med spesiell vekt på sårbare grupper.

Informasjon om utvalgetUtvalg for menneskerettigheter

Profilbilde
Leder
Christiansen, Marit Halonen
Profilbilde
Medlem
Brannsether-Ellingsen, Bente
Profilbilde
Medlem
Fosse, Inger Marie Sandsmark
Profilbilde
Medlem
Hovland, Kristin Hildegard
Profilbilde
Medlem
Nordeng, Katarina Anette Szücs
Profilbilde
Medlem
Zerajic, Dragan