Regionsutvalg

Regionsutvalg Vest

7. mars 2019


Regionsutvalg Vest

Profilbilde
Leder
Johannessen, Jan Robert
Profilbilde
Medlem
Bethuelsen, Janne Kristine
Profilbilde
Medlem
Cassells, Ronny
Profilbilde
Medlem
Erikstad, Kjell Inge
Profilbilde
Medlem
Gerdts, Eva
Profilbilde
Medlem
Haaskjold, Yngvar Lunde
Profilbilde
Medlem
Ramstad, Gunnar
Profilbilde
Medlem
Romijn, Bas Jeroen de
Profilbilde
Medlem
Seldal, Alexander
Profilbilde
Medlem
Tryti, Jan Ove
Profilbilde
Medlem
Volden, Karin Stang
Profilbilde
Varamedlem
Egeland, Marion