Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite akutt- og mottaksmedisin

14. oktober 2020


Spesialitetskomiteen for akutt- og mottaksmedisin

Profilbilde
Leder
Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig
Profilbilde
Medlem
Achterberg, Henri Joseph
Profilbilde
Medlem
Espe, Synnøve Jorunn
Profilbilde
Medlem
Mjelva, Øistein Rønneberg
Profilbilde
LIS-medlem
Mortensen, Synnøve Gjelsten
Profilbilde
Varamedlem
Bakken, Heidi Nygaard
Profilbilde
Varamedlem
Köpp, Ulf
Profilbilde
LIS-varamedlem
Treland, Cindy