Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite allmennmedisin

18. mars 2019


Spesialitetskomite allmennmedisin

Profilbilde
Leder
Høvik, Hans
Profilbilde
Medlem
Fagan, Mark
Profilbilde
Medlem
Fosheim, Siw
Profilbilde
Medlem
Roksund, Gisle
Profilbilde
LIS-medlem
Tibballs, Katrina Louise Bø
Profilbilde
Varamedlem
Stura, Elisabeth Mathilde
Profilbilde
Varamedlem
Undlien, Hanne Moen
Profilbilde
LIS-varamedlem
Skjærvø, Vegar Tegle