Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite barnesykdommer

4. juni 2019


Spesialitetskomite barnesykdommer

Profilbilde
Leder
Wasland, Kristin
Profilbilde
Medlem
Andresen, Jannicke
Profilbilde
Medlem
Nag, Torbjørn
Profilbilde
Medlem
Ulriksen, Jorunn
Profilbilde
LIS-medlem
Granslo, Hildegunn Norbakken
Profilbilde
Varamedlem
Fagerli, Ingebjørg
Profilbilde
Varamedlem
Mortensen, Nicolay
Profilbilde
LIS-varamedlem
Ripegutu, Torgunn