Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite fysikalsk medisin og rehabilitering

4. juni 2019


Spesialitetskomite fysikalsk medisin og rehabilitering

Profilbilde
Leder
Heier, Ingar
Profilbilde
Medlem
Dubitzki, Sören
Profilbilde
Medlem
Kondic, Aleksandar
Profilbilde
Medlem
Kwiet, Ariane Jessica
Profilbilde
LIS-medlem
Nilssen, Steffan Robstad
Profilbilde
Varamedlem
Helland, Siri Grøtt
Profilbilde
Varamedlem
Pantelatos, Tonja Judith
Profilbilde
LIS-varamedlem
Uglebakken, Tina Ollila