Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite medisinsk biokjemi

4. juni 2019


Spesialitetskomite medisinsk biokjemi

Profilbilde
Leder
Lindberg, Morten
Profilbilde
Medlem
Brekke, Ole-Lars
Profilbilde
Medlem
Salvador, Cathrin Lytomt
Profilbilde
Medlem
Viste, Kristin
Profilbilde
LIS-medlem
Eie, Anne Merete Øfsti
Profilbilde
Varamedlem
Langsjøen, Eva Camilla
Profilbilde
Varamedlem
Seierstad, Birgitte
Profilbilde
LIS-varamedlem
Binde, Christina