Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite medisinsk genetikk

5. juni 2019


Spesialitetskomite medisinsk genetikk

Profilbilde
Leder
Haug, Marte Gjøl
Profilbilde
Medlem
Geisner, Benedikte Larsen
Profilbilde
Medlem
Smeland, Marie Falkenberg
Profilbilde
Medlem
Wangensteen, Teresia
Profilbilde
LIS-medlem
Benneche, Andreas
Profilbilde
Varamedlem
Hyldebrandt, Hanne Kjensli
Profilbilde
Varamedlem
Sejersted, Yngve
Profilbilde
LIS-varamedlem
Søberg, Kristoffer