Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite nyresykdommer

5. juni 2019


Spesialitetskomite nyresykdommer

Profilbilde
Medlem
Mathisen, Ulla Dorte
Profilbilde
Medlem
Radtke, Maria Anita
Profilbilde
LIS-medlem
Thorsen, Inga Strand
Profilbilde
Varamedlem
Støle, Thor Kristian
Profilbilde
LIS-varamedlem
Dahle, Dag Olav