Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite ortopedisk kirurgi

5. juni 2019


Spesialitetskomite ortopedisk kirurgi

Profilbilde
Leder
Lian, Øystein Bjerkestrand
Profilbilde
Medlem
Berg, Øystein Hjalmar
Profilbilde
Medlem
Nysted, Mona Iren
Profilbilde
Medlem
Støen, Ragnhild Øydna
Profilbilde
LIS-medlem
Kjærvik, Christer
Profilbilde
Varamedlem
Dahl, Jon
Profilbilde
Varamedlem
Haanæs, Esten Konstad
Profilbilde
LIS-varamedlem
Jarning, Jon Moberg