Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite samfunnsmedisin

5. juni 2019


Spesialitetskomite samfunnsmedisin

Profilbilde
Leder
Fossberg, Bettina Caroline
Profilbilde
Medlem
Fosse, Inger Marie Sandsmark
Profilbilde
Medlem
Hauge, Siri Helene
Profilbilde
Medlem
Pettersen, Betty Johanne
Profilbilde
LIS-medlem
Hansen, Lars Erik
Profilbilde
Varamedlem
Hagen, Frode
Profilbilde
Varamedlem
Sekse, Kristin
Profilbilde
LIS-varamedlem
Røkenes, Mette