Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite thoraxkirurgi

5. juni 2019


Spesialitetskomite thoraxkirurgi

Profilbilde
Leder
Lingaas, Per Snorre
Profilbilde
Medlem
Kjørstad, Knut E.
Profilbilde
Medlem
Kvalheim, Venny Lise
Profilbilde
Medlem
Nordhaug, Dag Ole
Profilbilde
LIS-medlem
Vatnaland, Ingelin Langenes
Profilbilde
Varamedlem
Aamodt, Henrik
Profilbilde
Varamedlem
Woldbæk, Per Reidar
Profilbilde
LIS-varamedlem
Soknes, Maria Devold