Spesialitetskomite anestesiologi

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet anestesiologi.

Spesialitetskomite anestesiologi

Profilbilde
Leder
Kalager, Guro
Profilbilde
Medlem
Aasebø, Ørjan
Profilbilde
Medlem
Hårdnes, Stine
Profilbilde
Medlem
Nyrerød, Hans Christian
Profilbilde
LIS-medlem
Hellesvik, Stine
Profilbilde
Varamedlem
Aslam, Tayyba Naz
Profilbilde
Varamedlem
Kristiansen, Steinar
Profilbilde
LIS-varamedlem
Hox, Morten