Spesialitetskomiteene

Spesialitetskomite anestesiologi

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet anestesiologi.


Spesialitetskomite anestesiologi

Profilbilde
Leder
Skåre, Christiane
Profilbilde
Medlem
Aasebø, Ørjan
Profilbilde
Medlem
Hårdnes, Stine
Profilbilde
Medlem
Solberg, Christina Dahl
Profilbilde
LIS-medlem
Iversen, Sofie Leth
Profilbilde
Varamedlem
Kalager, Guro
Profilbilde
Varamedlem
Nyrerød, Hans Christian
Profilbilde
LIS-varamedlem
Nilsen, Tina