Spesialitetskomite endokrinologi

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet endokrinologi.