Spesialitetskomite endokrinologi

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet endokrinologi.

Spesialitetskomite endokrinologi

Profilbilde
Leder
Heck, Ansgar
Profilbilde
Medlem
Balasuriya, Chandima Nirupa Dilrukshi
Profilbilde
Medlem
Joakimsen, Ragnar Martin
Profilbilde
Medlem
Løvås, Kristian
Profilbilde
LIS-medlem
Lindmark, Ingrid Kristine Opsjøn
Profilbilde
Varamedlem
Olsen, Anne Lise
Profilbilde
Varamedlem
Stokland, Ann-Elin Meling
Profilbilde
LIS-varamedlem
Waaler, Hilde Norlund