Spesialitetskomite fødselshjelp og kvinnesykdommer

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Spesialitetskomite fødselshjelp og kvinnesykdommer

Profilbilde
Leder
Hancke, Christine
Profilbilde
Medlem
Johansen, Nora
Profilbilde
Medlem
Stær-Jensen, Jette Elisabeth
Profilbilde
Medlem
Torstensen, Renate
Profilbilde
LIS-medlem
Schwartz, Ragnhild Lindelien
Profilbilde
Varamedlem
Vietheer, Alexander
Profilbilde
LIS-varamedlem
Hagland, Magnus