Spesialitetskomiteene

Spesialitetskomite fysikalsk medisin og rehabilitering

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering.


Spesialitetskomite fysikalsk medisin og rehabilitering

Profilbilde
Leder
Kwiet, Ariane Jessica
Profilbilde
Medlem
Dubitzki, Sören
Profilbilde
Medlem
Gudmundsdottir, Katla Thöll
Profilbilde
Medlem
Uglebakken, Tina Ollila
Profilbilde
LIS-medlem
Størdal, Ingvild Madland
Profilbilde
Varamedlem
Bech, Anne-Marte
Profilbilde
Varamedlem
Helland, Siri Grøtt
Profilbilde
LIS-varamedlem
Guren, Camilla