Spesialitetskomiteene

Spesialitetskomite gastroenterologisk kirurgi

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet gastroenterologisk kirurgi.


Spesialitetskomite gastroenterologisk kirurgi

Profilbilde
Leder
Thorsen, Elin Vermelid
Profilbilde
Medlem
Agledahl, Uwe Conrad
Profilbilde
Medlem
Narvestad, Jon Kristian
Profilbilde
Medlem
Saunes, Therese Karina
Profilbilde
LIS-medlem
Grong, Eivind
Profilbilde
Varamedlem
Røstad, Signe Caroline
Profilbilde
Varamedlem
Storli, Per Even