Spesialitetskomite Immunologi og transfusjonsmedisin

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet immunologi og transfusjonsmedisin.

Spesialitetskomite Immunologi og transfusjonsmedisin

Profilbilde
Leder
Hvalryg, Marte
Profilbilde
Medlem
Arsenovic, Mirjana Grujic
Profilbilde
Medlem
Bajelan, Livia
Profilbilde
Medlem
Erstad, Christian
Profilbilde
LIS-medlem
Walstad, Kirsti
Profilbilde
Varamedlem
Steinsvåg, Christine Torsvik
Profilbilde
Varamedlem
Sundic, Tatjana
Profilbilde
LIS-varamedlem
Gustavsen, Alice