Spesialitetskomiteene

Spesialitetskomite klinisk farmakologi

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet klinisk farmakologi.


Spesialitetskomite klinisk farmakologi

Profilbilde
Leder
Narum, Sigrid
Profilbilde
Medlem
Hjelmeland, Knut J.
Profilbilde
Medlem
Stokes, Charlotte Lorentze
Profilbilde
Medlem
Tveteraas, Ingun Heiene
Profilbilde
LIS-medlem
Åsheim, Helene
Profilbilde
Varamedlem
Amundsen, Siri
Profilbilde
Varamedlem
Skråstad, Ragnhild Bergene
Profilbilde
LIS-varamedlem
Nystøyl, Bjarte