Spesialitetskomite medisinsk biokjemi

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet medisinsk biokjemi.

Spesialitetskomite medisinsk biokjemi

Profilbilde
Leder
Langsjøen, Eva Camilla
Profilbilde
Medlem
Brekke, Ole-Lars
Profilbilde
Medlem
Løfblad, Lena
Profilbilde
Medlem
Viste, Kristin
Profilbilde
LIS-medlem
Husøy, Magnus Andreas Rognlien
Profilbilde
Varamedlem
Sovershaev, Michael
Profilbilde
Varamedlem
Wickstrøm, Kristin Elisabeth
Profilbilde
LIS-varamedlem
Brokstad, Ruth Therese