Spesialitetskomiteene

Spesialitetskomite medisinsk biokjemi

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet medisinsk biokjemi.


Spesialitetskomite medisinsk biokjemi

Profilbilde
Leder
Viste, Kristin
Profilbilde
Medlem
Brekke, Ole-Lars
Profilbilde
Medlem
Langsjøen, Eva Camilla
Profilbilde
Varamedlem
Chakraborty, Sutirtha
Profilbilde
Varamedlem
Løfblad, Lena
Profilbilde
LIS-varamedlem
Husøy, Magnus Andreas Rognlien