Spesialitetskomite medisinsk genetikk

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet medisinsk genetikk.

Spesialitetskomite medisinsk genetikk

Profilbilde
Medlem
Geisner, Benedikte Larsen
Profilbilde
Medlem
Hyldebrandt, Hanne Kjensli
Profilbilde
Medlem
Sejersted, Yngve
Profilbilde
Medlem
Søberg, Kristoffer
Profilbilde
LIS-medlem
Olsen, Lotte
Profilbilde
Varamedlem
Benneche, Andreas
Profilbilde
Varamedlem
Paulsen, Julie
Profilbilde
LIS-varamedlem
Holven, Elisabeth