Spesialitetskomite nevrokirurgi

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet nevrokirurgi.

Spesialitetskomite nevrokirurgi

Profilbilde
Leder
Josefsen, Roger
Profilbilde
Medlem
Johansen, Tonje Okkenhaug
Profilbilde
Medlem
Pedersen, Lars Kjelsberg
Profilbilde
Medlem
Sundstrøm, Terje
Profilbilde
LIS-medlem
Mansoor, Nadia
Profilbilde
Varamedlem
Høstmælingen, Christina Teisner
Profilbilde
Varamedlem
Tveiten, Øystein Vesterli
Profilbilde
LIS-varamedlem
Larsson, Christopher