Spesialitetskomiteene

Spesialitetskomite nevrologi

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet nevrologi.


Spesialitetskomite nevrologi

Profilbilde
Leder
Owe, Jone Furlund
Profilbilde
Medlem
Benjaminsen, Espen
Profilbilde
Medlem
Sandset, Else Charlotte
Profilbilde
Medlem
Vetvik, Kjersti Grøtta
Profilbilde
LIS-medlem
Takle, Solveig Ruth
Profilbilde
Varamedlem
Eek, Camilla
Profilbilde
Varamedlem
Ljøstad, Unn
Profilbilde
LIS-varamedlem
Meisingset, Tore Wergeland