Spesialitetskomiteene

Spesialitetskomite nevrologi

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet nevrologi.


Spesialitetskomite nevrologi