Spesialitetskomite ortopedisk kirurgi

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet ortopedisk kirurgi.

Spesialitetskomite ortopedisk kirurgi

Profilbilde
Leder
Basma, Cecilie Jansen
Profilbilde
Medlem
Kjærvik, Cato
Profilbilde
Medlem
Opsahl, Ole Kristian
Profilbilde
Medlem
Støen, Ragnhild Øydna
Profilbilde
LIS-medlem
Hjall, Bjørn Aubert
Profilbilde
Varamedlem
Engvik, Steinar
Profilbilde
Varamedlem
Haanæs, Esten Konstad
Profilbilde
LIS-varamedlem
Hayes, Eline