Spesialitetskomite ortopedisk kirurgi

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet ortopedisk kirurgi.


Spesialitetskomite ortopedisk kirurgi

Profilbilde
Medlem
Basma, Cecilie Jansen
Profilbilde
Medlem
Kjærvik, Cato
Profilbilde
Medlem
Opsahl, Ole Kristian
Profilbilde
Varamedlem
Engvik, Steinar