Spesialitetskomiteene

Spesialitetskomite psykiatri

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet psykiatri.


Spesialitetskomite psykiatri

Profilbilde
Leder
Kamps, Anne
Profilbilde
Medlem
Constantinou, Michael
Profilbilde
Medlem
Johnsen, Erik
Profilbilde
Medlem
Vetlesen, Astri
Profilbilde
LIS-medlem
Bremnes, Thomas René
Profilbilde
Varamedlem
Dybvig, Ane
Profilbilde
Varamedlem
Syrstad, Vigdis Elin Giæver
Profilbilde
LIS-varamedlem
Gilani, Sara