Spesialitetskomiteene

Spesialitetskomite radiologi

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet radiologi.


Spesialitetskomite radiologi

Profilbilde
Leder
Morken, Marit Helen
Profilbilde
Medlem
Brannsten, Hege
Profilbilde
Medlem
Hellund, Johan Castberg
Profilbilde
Medlem
Waage, Sven
Profilbilde
LIS-medlem
Kleivane, Mats
Profilbilde
Varamedlem
Johnsen, Elena
Profilbilde
Varamedlem
Nygård, Irene Edland
Profilbilde
LIS-varamedlem
Kaur, Jasmeen Garcha