Spesialitetskomiteene

Spesialitetskomite samfunnsmedisin

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet samfunnsmedisin.


Spesialitetskomite samfunnsmedisin

Profilbilde
Leder
Fossberg, Bettina Caroline
Profilbilde
Medlem
Fosse, Inger Marie Sandsmark
Profilbilde
Medlem
Hauge, Siri Helene
Profilbilde
Medlem
Pettersen, Betty Johanne
Profilbilde
LIS-medlem
Hansen, Lars Erik
Profilbilde
Varamedlem
Hagen, Frode
Profilbilde
Varamedlem
Sekse, Kristin