Spesialitetskomite thoraxkirurgi

Medlemmene i spesialitetskomiteen jobber med faget og utviklingen av utdanningen av spesialister i fagfeltet thoraxkirurgi.

Spesialitetskomite thoraxkirurgi

Profilbilde
Leder
Lingaas, Per Snorre
Profilbilde
Medlem
Jakobsen, Øyvind
Profilbilde
Medlem
Kvalheim, Venny Lise
Profilbilde
Medlem
Wahba, Alexander
Profilbilde
LIS-medlem
Vatnaland, Ingelin Langenes
Profilbilde
Varamedlem
Aamodt, Henrik
Profilbilde
Varamedlem
Woldbæk, Per Reidar
Profilbilde
LIS-varamedlem
Soknes, Maria Devold