Bøker

Alkohol og helse - det bagatelliserte alvor

En bok om hva alkoholforbruk kan ha å si i forhold til enkeltlidelser (1995). Kr 50
13. januar 2013
Boken imøtekommer leger og helsepersonells behov for å styrke kunnskapen om skadevirkninger av alkoholen. Legeforeningens alkoholpolitiske utvalg er redaktører.

Ønsker du å bestille denne publikasjonen?

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.