Kom i gang

Kvalitetsforbedring i praksis - en håndbok (2004). Kr 150

Boken bygger på erfaring fra forbedringsarbeid og utvikling av kvalitetssystem i helseinstitusjoner. Metoder, system og teknikker har allmenn gyldighet og kan overføres til andre typer virksomheter.

Ønsker du å bestille denne publikasjonen?

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.