Legen i det inkluderende arbeidslivet

Inspirasjon til lokalt samarbeid mellom allmennlegene og NAV (2006).

Boken er ment som et hjelpemiddel, der målet er et strukturert og kontinuerlig samarbeid mellom fastlegene, arbeidsmedisinerne og NAV-kontorer på IA-området. Det gis veiledning for planlegging og gjennomføring av møter med sykmeldte og NAV.

Ønsker du å bestille denne publikasjonen?

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.