The quality journeys of six Norwegian hospitals

An action evaluation - vol. 1 (1999). Kr 100

The first of two reports about new quality methods on how to protect patients from the failures of the health service.

Ønsker du å bestille denne publikasjonen?

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.